Grup Eğitimi

Özel Eğitimde Grup Eğitimi iki ve daha fazla sayıda çocuğun bir veveyaha fazla sayıda eğitimcinin rehberliğinde ortak hedefler çerçevesinde bir araya gelmesi ile oluşturulur. Grup eğitiminde hedefler  gruba ve bireye yönelik olarak ayrı ayrı belirlenir. Gruba alınacak öğrencilerin yaşları, gelişimsel ihtiyaçları ve eğitimsel düzeyleri gözetilerek birbiriyle uyum sağlayacak ve gruba katkı sunacak, grup eğitiminden de yarar sağlayacak çocuklar belirlenir.

Grup eğitiminde etkileşimin ve sosyal iletişimin  sağlamış olduğu avantaj eğitime transfer edilerek sosyal iletişimin arttırılması, yaşıtlarıyla paylaşımın sağlanması, ortak çalışmalara ve grup oyunlarına katılımın sağlanması , özbakım becerilerinin kazandırılması, dil gelişimine yönelik çalışmalara katılımın sağlanması, günlük yaşam becerilerinin kazandırılması, sosyal davranışların kazandırılması ve toplumsal kuralların öğrenilmesi amaçlanır. Çocukların grup içinde arkadaşlarına model olabildikleri ve bunun öğrenme süreçlerini hızlandırdığı ve öğrenme motivasyonlarını artırdığı bilinen bir gerçektir. Grubu toplumumuzun küçük bir örneği olarak gördüğümüzde çocuklar eğitimci eşliğinde komut alma, sıra bekleme gibi toplumsal hayata adaptasyonu sağlayacak beceriler kazanırken günlük yaşamda karşılaşmış oldukları sorunları deneyimleyerek çözme becerileri de geliştirirler. Grup eğitimleri çocukların gereksinimlerine göre okuma-yazmaya hazırlık veya ileri seviyede okuma-yazma  hedefleriyle de yapılabilir.