Ev ve Okul Ziyaretleri

Okula giden bireyin devam ettiği okulun yönetimi, Rehberlik Hizmetleri Birimi ve sınıf öğretmeni ile ilişki kurulması ve iletişimin sürekliliğinin sağlanması muhtemel problemlere en kısa sürece bütünlüklü bir reaksiyon alınmasına olanak sağlar. Yapılacak eğitsel uygulamaların sürekliliği ve devamlılığı için okul ve özel eğitim kurumu arasındaki bilgi akışını daha sağlıklı kurmak önemli bir adımdır.

Okulda yapılan eğitsel yaklaşım ile özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde yapılan uygulamaların paralel olması, bireyi karmaşadan uzak tutar. Ortak dil ve yaklaşım sayesinde birey için belirlenen hedeflere daha kısa sürece ulaşılabilir. Okul ziyaretinde bulunan profesyonel personel gerçekleştirdiği okul görüşmesini Okul Görüşme Formu ile kayıt altına alıp dosyalamakta ve bu şekilde okul-kurum-öğretmen-çocuk-aile arasında kurulmuş olan ilişkinin gelişimi kontrol edilebilmektedir.

Bireyin okul ve özel eğitim merkezinden sonra en çok vakit geçirdiği yer evdir. Evde yapılacak doğru takip ve düzenlemeler çalışmaların devamlılığı açısından önemlidir. Bireyin özelliklerine göre evde fiziksel düzenlemeler yapılabilir. Çalışma ve dinlenme ortamlarını görmek ve düzenlemek de bireyin dikkati ve ders başarısı açısından katkı sağlayabilir. Öğrenme ortamında ışık, ısı gibi performans ve motivasyon artırabilecek düzenlemeler yapılabilir.