Bireysel Eğitim

Bireysel özel eğitim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları aracılığı ile planlanır.  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) ile çocuğun performans seviyesinden hareketle, yapılacak çalışmaların kısa ve uzun süreli hedefleri ile uygulaması yapılacak yöntemler ve materyaller belirlenir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin profesyonel personel tarafından etkili yürütülmesi ile BEP planlarının çocuğun yanıtlarına ve eğitimci personelin gözlemlerine göre yeniden yapılandırılması sürecin verimliliği açısından hayati önemdedir. Ayrıca BEP planı ile edinilen kazanımların genellenebilir olup olmadığını yani evde veya okulda çocuğun kazanımlarını hayatın diğer alanlarında kullanabilir olup olmadığını anlayabilmek için, yapılacak ev ve okul görüşmeleri ile BEP planının hayat niteliğini artırıcı kazanımlara yön verici olması da denetlenir.

Bireysel özel eğitim, farklı gelişim gösteren çocukların bütün gelişim alanlarının desteklenmesi amacıyla özel ortamlarda, her birey için özel olarak yapılandırılmış programlarla en az 45 dk. Olarak örgütlenmiş eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının adıdır.

Çocuğun öz bakım becerilerini geliştirme, eğitim yeterliliklerini artırma, iletişim becerilerini ve sosyal gelişimini destekleme, özgüvenini artırma ve bağımsız yaşam becerileri geliştirmesini destekleme bireysel özel eğitimin temel hedefleridir.