Özel Öğrenme Güçlüğü

dipraksi

Özgül öğrenme güçlüğü tanısını uzman bir ekip (psikolog, çocuk psikiyatrisi ve özel eğitim uzmanı)
koymalıdır. Öncelikle çocuğun görme ve işitme duyuları ile ilgili bir problemi olup olmadığı
değerlendirilmelidir. Bunlar yoksa zihinsel gelişimi ve okul başarısı değerlendirilmelidir. Başarısızlığı,
zihinsel gelişim süreciyle açıklanamıyorsa özgül öğrenme güçlüğü için gerekli özel değerlendirme
yapılmalıdır.Bu özel değerlendirmeler kurumumuzda uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucunda her çocuğun sorununun farklı alanlarda ve farklı derecelerde olabileceği
belirlenip öğrenme güçlükleri 4’e ayrılmıştır.
Disleksi – Okuma güçlüğü
Diskalkuli – Matematik güçlüğü
Disgrafi – Yazılı anlatım güçlüğü
Dispraksi – Başka türlü adlandırılamayan öğrenme güçlüğü
Özel Öğrenme Güçlüğü bulunan çocuklar zeka düzeyi, koordinasyon,dikkat, görsel algı , işitsel algı,
dil ve konuşma , organizasyon, oryantasyon,zaman, sosyal duygu durum gibi alanlarda problem
yaşamaktadır.