Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme danışmanlığı duyu ve motor sistemin birbirleri arasındaki iletişimini ve koordinasyonuna yönelik yapmış olduğu çalışmalar ifade eder. Dünya’da ilk duyu bütünlemeye yönelik çalışmalar 1960’lı senelerde Amerikalı bir doktor olan J. Ayres tarafından yapılmıştır. University of Southern California’da yapılan bir araştırma ve yapmış olduğu çalışmalarn ardından yapılan uygulamalarla, çocuklar için, özellikle otizm ilk sırada olmak üzere pek çok duyusal problemin çözümünde bir terapi olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Duyu bütünleme terapilerinde özellikle çocukların yaşadıkları duyusal tecrübeler, nörofizyolojik adaptasyon ve çocuğun durumuna uygun adaptif açığa çıkması sağlanır. Bu aşamalarla duyu bütünleme terapilerine katılan çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşiminde olumlu özellikler görülmeye başlanır.

Duyu Bütünleme terapisi alan çocukların çevrelerinden aldıkları duyu bilgileri beyinde kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçilerek, ortaya çıkan duyusal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkması sağlanır. Böylece duyu bütünleme danışmanlığı alan çocuklar dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olurlar. Duyu bütünleme terapileri, direkt çocuğun merkezi sinir sistemine etki ettiği için de sinir sisteminin gelişmesinde bir hayli etkilidir.