Prep

Prep Eğitimi Nedir?

TÜRKÇE PREP PROGRAMI okuma, anlama ve anlamlandırma süreçlerinde problem yaşamakta olan, ilkokul çağına gelmiş ancak yaşına uygun beklenen okuma performansını göstermeyen çocuklar için geliştirilmiş bir güçlendirme programıdır. PREP, Prof. J.P.Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisine dayanmaktadır. PASS teorisi eş zamanlı olarak (kelimelerin arasındaki ilişkileri anlama, kelimelerden anlamlı bir bütün oluşturma, vurgu ve yapılan vurgunun anlamlandırılması, detayların görülmesi, uzamsal ilişkiler) ve ardıl işlem (birbirinin ardından gelen ve birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuzu, belirli bir ritim ile art arda verilen uyaranları anlama, kelime dizilerini anlama ve akılda tutma)becerilerine dayanan bir okumayı geliştirme programıdır.

PREP ;

Dikkat,

Planlama,

Ardıl işlem yeteneği,

Eş zamanlı işlem yeteneğine dayanmaktadır.

TÜRKÇE PREP’te özellikle ardıl işlem ve eş zamanlı olarak işlem becerileri üstünde çalışılmaktadır. Bu iki işlem yeteneği okumayı geliştirme için büyük önem arzetmektedir. Okumayı ilk öğrenme kısmında ardıl işlem etkinken okumayı anlama kısmında eş zamanlı olarak işlem yeteneği daha etkindir. Tüm bu işlem süreçlerinde dikkat ve planlama direk olarak ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirebilmek adına her sürece muhakkak dahil edilmektedir.

Son olarak okuma ile alakalı sıkıntıların bu sistemde yer alan ardıl işlem ve eş zamanlı olarak işlem becerileri ile alakalı sıkıntılardan kaynaklandığı savunulmaktadır. PREP (Okuma Güçlendirme Programı) bu iki alanla ilgili çalışmalarda direk olarak müdahale ederek yaşanan zorlukların daha iyi hale getirilmesini sağlamaktadır

İlkokul çağına gelmiş ancak yaşından beklenen performansı göstermeyen tüm çocuklara TÜRKÇE PREP uygulanabilmektedir. PREP EĞİTİMİ, düzeltici ve daha iyi hale getirici bir program olduğu için çocuğun mevcut yaş veya sınıflarına bakılmaksızın kendi okuma düzeyine göre programa başlanabilmektedir.