Eteçom

ETEÇOM ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-BasedApproach) dayalı bir programdır. Birincil bakıcının (Ebeveyn veya eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin kalitesini geliştirmeyi ve çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim becerilerini desteklemeyi hedefler.

ETEÇOM’un Hedefi Nedir?

ETEÇOM eğitimci veya ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında (Sosyal oyun oynayabilme, etkileşim başlatabilme, ortak dikkat gibi) 16 temel davranışı kazanması veya geliştirmesini hedefler. ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne öğretilir. Her oturumda 1-2 strateji çalışılır.

ETEÇOM Amerika’de Prof. Gerald Mahoney ve Prof. James MacDonald tarafından geliştirilip 2006 senesinde program haline getirilmiştir. Amerika, Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. 

ETEÇOM Kimler İçin Uygundur?

Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), SerebralPalsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni Belli Olmayan Gelişimsel Gerilik, Prematüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farklı gelişim gösteren çocuklar ve ebeveynleri üstünde etkili olduğunu ortaya koymuştur.