Pecs

Pecs uygulamalı davranış analizine (ABA) dayalı bir alternatif iletişim sistemidir. Normal dil ve iletişim gelişimi aşamalarına göre planlanmıştır. Öncelikle temel iletişim ilkelerini kazandırmayı, daha sonra ise belli mesajları iletmeyi öğretmeyi hedefler. Mesaj iletiminde, önce bir tane fotoğraflar kullanılır. Giderek birden çok resmin bir araya getirilmesiyle cümleler kurulur.

Otizmli bireylerin yaklaşık yarısının yaşam boyu hiç konuşmadığı, geriye kalan kısmının ise yaklaşık %80’nin anlamlı bir konuşma geliştiremediği yani iletişemediği belirtilmektedir. 

ABD Birleşik Devletleri’ nin Delaware eyaletindeki Otizm Projesi, PECS sistemi sayesinde bir yıldan fazla eğitim gören çocukların %76’ sının, bu sistemi sayesindetişim amaçlı kullandıklarını veya konuşmayı kullanmayı artırdıklarını tespit etmiştir. Bu araştırmada PECS sistemi sayesinde çocukların konuşmayı da öğrenebildikleri, kendilerine göre kolay bir iletişim yöntemi kullandıkları için onların daha sakin ve mutlu oldukları görülmüştür.

PECS kullanılan çocuklarda iletişim kuramamaktan kaynaklanan davranış problemlerinde azalma gözlemlenir. PECS iletişim başlatma devam ettirme sorulara yanıt verme gibi alanlara farkındalığını arttırarak çocuğun sosyalleşmesini geliştirir. PECS uygulamalı davranış analizi yöntemine dayalı bir uygulama süreci vardır. Ödül pekiştireç genelleme ve silikleştirme yöntemi içeren bir plan takip edilir.