Oçidep

OÇİDEP’in temel hedef kitlesi, orta veya ileri derecede otistik özellikler gösteren okul öncesi dönem (2-8 yaş) çocuklarıdır. Bu çocuklarda OÇİDEP’in haftada en az 20 saat süreyle ve bire-bir yoğun olarak uygulanması gerekiyor. Öte yandan, daha büyük yaşlardaki otizmli çocuklarda ve daha hafif seviyede otizmli çocuklarda da OÇİDEP’te yer alan belirli müfredat alanları ve öğretim yöntemleri etkili biçimde kullanılabilmektedir.

 

Yirmi saatlik uygulamaların da diğer yüksek saatli uygulamalara göre gayet geçerli ve işlevsel olduğunu kanıtlayan çalışmalar bulunur. Haftada 30-40 saat programlarına devam etmekte olan otizmli çocukların zihinsel, iletişimsel (dil ve konuşma) ve uyumsal becerilerinde, başka programlara devam etmekte olan çocuklara kıyasla çok daha önemli ilerlemeler olduğu belirlenmiştir. Genellikle her çocuğun kendi evinde sürdürülen eğitim programları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ya da okullarda da OÇİDEP için hazırlanmış sınıflarda yürütülebilmektedir.

Otistik özellik gösteren bireyler için en önemli problemlerden biri, akranlarının oynadığı oyunlara benzer oyunlar oynayamamaktır. Dolayısıyla otistik çocuklara oyun becerilerinin öğretimi en öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. OÇİDEP programında temel taklit, eşleme ve alıcı dil becerilerinde belli bir ilerleme kaydedilmesiyle beraber, oyun becerileri üstünde çalışılmaya başlanmaktadır.